Zakończenie pierwszej edycji Akademii Dziekanów

W poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego miała miejsce uroczystość zakończenia I edycji Akademii Dziekanów UW - programu edukacji menedżerskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Koncepcja Akademii została opracowania przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW oraz Dział szkoleń UW i była wzorowana na założeniach programu Executive MBA@UW, prowadzonego przez MCZ WZ UW już od 30 lat.  Akademia Dziekanów UW, do której przystąpili dziekani i oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich, stała się jubileuszowym programem menedżerskim przygotowanym i przeprowadzonym specjalnie dla najwyższej rangą kadry menedżerskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia dla tak znakomitego grona Uczestników poprowadzili najlepsi wykładowcy UW, jak również eksperci  wewnętrzni – dyrektorzy i kierownicy jednostek administracji UW.

W uroczystości, podsumowującej trwający blisko rok program Akademii  Dziekanów UW, wzięli udział:  J.M. Rektor UW, prof. dr hab. Alozjy Z. Nowak; zespół rektorski: prof. dr hab. Ewa Krogulec, prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prof. dr hab. Sambor Grucza; dr Tomasz Ludwicki, dyrektor MCZ WZ UW, zaproszeni goście oraz Absolwenci Akademii Dziekanów UW.

Obecnie trwa II edycja Akademii Dziekanów UW, w której biorą udział prodziekani wydziałów oraz dyrektorzy szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcia: Tomasz Myśluk

Akredytacja AMBA

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 
MCZ UW posiada akredytację AMBA od 2007 roku a akredytację EQUIS od 2017 roku

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: mba@uw.edu.pl